Brand : Euro Cake “ท่องเที่ยว” 2018-03-08T17:32:41+07:00

Project Description

Brand : Euro Cake “ท่องเที่ยว”

ออกแบบจากคอนเซ็ปที่ว่า ท้องร้องที่ไหน ยูโร่เค้กที่นั้น โดยใช้ภาพสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายที่มาประกอบขึ้นเป็น background และเน้น Product เพื่อสื่อถึงสโลแกนที่ว่า “อร่อยทุกที่ ทุกเวลา”

  • TVC