Brand : KAKA 2018-03-08T12:53:02+07:00

Project Description

Brand : KAKA

ไอเดีย คือ “กาก้า เมืองแห่งความสุข”
ใช้อนิเมชั่นเล่าเรื่องเหมือนนิทานที่สนุกสนาน
สร้างคาแรคเตอร์ ที่น่าจดจำให้ตัวขนม
ข้าวโพดอบกรอบ

  • TVC