Brand : Jolly Bear 2018-03-08T16:46:13+07:00

Project Description

Brand : Jolly Bear

ไอเดีย คือ “ดินแดนแห่งความอร่อย”
โดยสร้างคาแรคเตอร์ พี่หมีจอลลี่แบร์
ร้องเพลงประกอบที่สอดแทรกเนื้อหาของสินค้า
และภาพความนุ่มหนึบ ของเจลลี่ให้ดูน่ากิน

  • TVC